روستاهای سوادکوه | معرفی 174 روستا!

  • ابوالفضل قلی نژاد توسط ابوالفضل قلی نژاد
  • 4 ماه پیش
  • متفرقه
  • 0
روستاهای سوادکوه | معرفی 174 روستا!

روستاهای سوادکوه همگی دارای زیباهای منحصربفردی هستند. به طوری که اگر شما به دنبال بهترین روستاهای سوادکوه یا روستاهای گردشگری سوادکوه باشید، هیچکسی نمیتواند یک یا دو روستا را به شما معرفی کند. چون همگی انها دارای منظره و زیباهای خاص خودشان هستند.

هر چند که ما در این مقاله، قصد داریم تا لیست روستاهای سوادکوه را به همراه آمار جمعیت روستاهای سوادکوه را برای شما آماده کنیم. پس اگر شما هم نیازمند آمار نسبی از روستاهای شهرستان سوادکوه (نام، دهستان و جمعیت) هستید، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

همچنین از نظری درباره این مقاله داشتید، ممنون میشم که از قسمت کامنتها، برای ما ارسال کنید.

همچنین بخوانید: روستاهای سرخرود

اسامی روستاهای سوادکوه

اسامی روستاهای سوادکوه
معرفی تمامی روستاهای سوادکوه

لیست نام روستاهای سوادکوه که در ادامه برای شما قرار میدهیم، همگی بر اساس حروف الفبا مرتب شدند.

نام روستا:دهستان:جمعیت:
روستای آبدنگ سردهستان شرغ و غرب شیرگاه266 نفر
روستای اترکلهراستوپیکمتر از 3 خانوار
روستای اتو سوادکوهکسلیان510 نفر
روستای ارات بنولوپی279 نفر
روستای ارژنگ رودبارراستوپی80 نفر
روستای ارفع دهراستوپی384 نفر
روستای آریمراستوپی61 نفر
روستای ازان دهراستوپی147 نفر
روستای ازودراستوپی80 نفر
روستای اساس سوادکوهراستوپی332 نفر
روستای اسبوکلا سوادکوهلفور14 نفر
روستای اسپرزولوپی27 نفر
روستای اسپوکلاولوپی70 نفر
روستای استخرسر سوادکوهراستوپی174 نفر
روستای اسدآباد سوادکوهراستوپی37 نفر
روستای اسهراستوپی39 نفر
روستای آغوزبن سوادکوهلفور89 نفر
روستای افراسی سوادکوهلفور155 نفر
روستای البنراستوپی7 نفر
روستای امافتراستوپی156 نفر
روستای امام کلالفور283 نفر
روستای امیرکلا سوادکوهکسلیان108 نفر
روستای امیرکلا شیرگاهلفورزیر 3 خانوار
روستای انارم سوادکوهراستوپی169 نفر
روستای انندولوپی101 نفر
روستای اواتولوپی93 نفر
روستای اوبنلفور197 نفر
روستای اوریم سوادکوهراستوپی97 نفر
روستای اوریم رودبارراستوپی157 نفر
روستای آهنگرکلا سوادکوهشرق و غرب شیرگاه581 نفر
روستای ایستگاه دوگلراستوپی17 نفر
روستای ایوک سوادکوه شمالیهتکه893 نفر
روستای بارنیگنونولوپیکمتر از 8 نفر
روستای بازیرکلاهتکه125 نفر
روستای باغ سرخ آبادراستوپی19 نفر
روستای باغ سرهنگ ملکیراستوپیزیر 3 خانوار
روستای بالادوابراستوپی78 نفر
روستای بایع کلا سوادکوهراستوپی289 نفر
روستای برنت سوادکوهراستوپی206 نفر
روستای بورخیل سوادکوههتکه725 نفر
روستای بهنمان سوادکوهکسلیان1500 نفر
پادگان آموزش دوابراستوپیکمتر از 3 خانوار
پادگان شهید یونسی بختونکلاچای باغ17 نفر
روستای پارسی سوادکوهولوپی69 نفر
روستای پاشاکلا سوادکوهکسلیان462 نفر
روستای پالند سوادکوهولوپی260 نفر
روستای پایین دوابراستوپی77 نفر
روستای پشتگل سوادکوهراستوپی41 نفر
روستای پل پاراستوپیکمتر از 3 خانوار
روستای پندرم سوادکوهولوپی55 نفر
روستای پیت سراراستوپی123 نفر
روستای پیرنعیم سوادکوهکسلیان181 نفر
روستای پیشین والهولوپی79 نفر
روستای تپه سرشرق و غرب شیرگاه76 نفر
روستای تمر سوادکوهلفور67 نفر
روستای تیلم سوادکوهولوپی318 نفر
روستای جوارم سوادکوهسرخ کلا119 نفر
روستای چاپارخانه سوادکوهراستوپیکمتر از 3 خانوار
روستای چاکسر سوادکوه شمالیچای باغ273 نفر
روستای چاکسرالفور16 نفر
روستای چالی سوادکوهشرق و غرب شیرگاه924 نفر
روستای چایرون بالا و پایینسرخ کلا35 نفر
روستای چرات سوادکوهولوپی14 نفر
روستای حاجیکلا سوادکوهلفورکمتر از 3 خانوار
روستای خرکاکلفور174 نفر
روستای خشک درهراستوپیزیر 3 خانوار
روستای خواجه کلا سوادکوهسرخ کلازیر 3 خانوار
روستای خرج سوادکوهراستوپی150 نفر
روستای دراسله سوادکوهولوپی418 نفر
روستای درزیکلا سوادکوهلفور72 نفر
روستای درکارودبارراستوپی53 نفر
روستای دهمیان سوادکوهراستوپی156 نفر
روستای دهخدا سوادکوهراستوپی48 نفر
روستای دهکلان سوادکوهلفور152 نفر
روستای ذال درهراستوپی11 نفر
روستای رئیس کلا سوادکوهلفور519 نفر
روستای رجه سوادکوهراستوپی236 نفر
روستای وندچالراستوپیزیر 3 خانوار
روستای ریکو سوادکوهلفور73 نفر
روستای ززول سوادکوهکسلیان53 نفر
روستای زنگیان سوادکوهولوپی46 نفر
روستای زیارت سرراستوپی48 نفر
روستای سرتنگه سوادکوهراستوپیکمتر از 3 خانوار
روستای سرچلشک سوادکوهراستوپیکمتر از 3 خانوار
روستای سرخکلا تپهسرخ کلا95 نفر
روستای سرین سوادکوهولوپی153 نفر
روستای سفیددارگلهراستوپی66 نفر
روستای سنگسرک سوادکوهراستوپی92 نفر
روستای سنگسیلفور87 نفر
روستای سنگنیشتکسلیان494 نفر
روستای سوادرودبارولوپی57 نفر
روستای سوخته سراکسلیان109 نفر
روستای سی پیکسلیان372 نفر
روستای سیدآباد سوادکوهسرخ کلا42 نفر
روستای سیمت سوادکوهراستوپی240 نفر
روستای شارقلتلفور179 نفر
روستای شش رودبارولوپی85 نفر
روستای شوراب سوادکوهراستوپی183 نفر
روستای شورکچالراستوپی107 نفر
شورمست رودبارراستوپی200 نفر
روستای شورمستراستوپی270 نفر
روستای شهریارکلاولوپیکمتر از 3 خانوار
روستای شیرجه کلاشرق و غرب شیرگاه385 نفر
روستای شیردره سوادکوهولوپی55 نفر
روستای شیرکلا سوادکوهولوپی185 نفر
روستای طالع سوادکوهراستوپی241 نفر
روستای طالع رودبارراستوپی72 نفر
روستای عالم کلا سوادکوهلفور454 نفر
روستای غوزک رودبارلفور127 نفر
روستای فرامرز کلاهتکه632 نفر
روستای فلوردراستوپی479 نفر
روستای قادیکلا سوادکوهسرخکلا24 نفر
روستای کارسالارسرخ کلا263 نفر
روستای کارمزد سوادکوهولوپی1011 نفر
روستای کاکرون سوادکوهولوپی44 نفر
روستای کالیکلالفور850 نفر
روستای کالیمراستوپیکمتر از 3 خانوار
روستای کتی لتههتکه445 نفر
روستای کچیدکسلیان200 نفر
روستای کردآباد سوادکوهکردآباد900 نفر
روستای کرمان سوادکوهراستوپی27 نفر
روستای کریکلا سوادکوهولوپی124 نفر
روستای کفاکلفور45 نفر
روستای کلاریجان سوادکوهولوپی257 نفر
روستای کلیج خیلشرق و غرب شیرگاه1562 نفر
روستای کمرپشت سوادکوهراستوپی144 نفر
روستای کنگلو سوادکوهراستوپی66 نفر
روستای کنیج کلاسخ کلا86 نفر
روستای کواسطلخراستوپی
روستای گالشکلا سوادکوهلفور346 نفر
روستای گررودبارولوپی14 نفر
روستای گرزین خیلراستوپی70 نفر
روستای گرم خانی سوادکوهولوپیکمتر از 3 خانوار
روستای گشنیانلفور13 نفر
روستای گلیان سوادکوهولوپی94 نفر
روستای لاجیم سوادکوهکسلیان578 نفر
روستای لاکوم سوادکوهولوپی36 نفر
روستای لرزنه سوادکوهولوپی101 نفر
روستای لفورک سوادکوهلفور24 نفر
روستای للوک سوادکوهراستوپی76 نفر
روستای لله بندولوپی436 نفر
روستای لمزر سوادکوهراستوپی73 نفر
روستای لودشتلفور127 نفر
روستای لودشتلفور127 نفر
روستای لولاک سوادکوهکسلیان290 نفر
روستای لیند سوادکوهولوپی534 نفر
روستای مالی درهراستوپیکمتر از 3 خانوار
روستای مته کلا سوادکوهکسلیان291 نفر
روستای مرجونه سرولوپیکمتر از 3 خانوار
روستای مرزیدرهلفور169 نفر
معدن زیرابسرخ کلا63 نفر
روستای ملرد سوادکوهراستوپی214 نفر
روستای ملفهشرق و غرب شیرگاه870 نفر
روستای ممشی سوادکوهولوپی185 نفر
روستای منگل سوادکوههتکه278 نفر
روستای مومج خیلولوپی276 نفر
روستای مهدی آباد سوادکوه شمالیچای باغ295 نفر
روستای میارکلا سوادکوهراستوپیکمتر از 3 خانوار
روستای میانرود چال میج خیلولوپیکمتر از 3 خانوار
روستای میرارکلا سوادکوهلفور85 نفر
روستای میرورزانسرخ کلا53 نفر
روستای اسلام آباد سوادکوه شمالیشرق و غرب شیرگاه138 نفر
روستای نفت چال سوادکوهلفور340 نفر
روستای نوآباد سوادکوهشرق و غرب شیرگاه193 نفر
روستای نوسرهولوپیکمتر از 3 خانوار
روستای والهولوپی46 نفر
روستای وچادسرخ کلا153 نفر
روستای ورپی سوادکوهراستوپی71 نفر
روستای وسیه سرراستوپی253 نفر
روستای وسیه کشولوپیکمتر از 3 خانوار
روستای ولوکشکسلیان99 نفر
روستای ولیلا سوادکوهکسلیان91 نفر
روستای هتکه لوهتکه114 نفر
روستای یاغکوهشرق و غرب شیرگاه 156 نفر

همچنین بخوانید: روستاهای محمودآباد

تعداد روستاهای سوادکوه چقدر است؟

تعداد روستاهای بکر سوادکوه 174 عدد است؛ البته شاید هم اطلاعات ما ناقص باشد؛ ولی شاید فرق آن هم در حدود 2 الی 3 عدد باشد.

زیباترین روستاهای سوادکوه کدام روستاست؟

این سوالی است که هیچ کسی نمیتواند جواب دقیقی به آن بدهد. چون هر کدام از روستاهای سوادکوه، زیباهای خاص خودشان را دارند.

منبع: ویکی پدیا

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه